استخدام تیم منابع انسانی
خود را به ما بسپارید!

جذب و استخدام مدیران و کارشناسان منابع انسانی متناسب با سازمان شما توسط دپارتمان تاپلیکنت.

چرا ما این خدمت را ارائه می‌کنیم؟

استخدام درست خیلی مهم است اما همه چیز نیست.
کسب و کارها در کنار رفع نیازمندی استخدامی، نیاز دارند که واحد منابع انسانی خود را تقویت و توان جذب و نگهداشت خود را درونی کنند.
این کار یک ضرورت است و ما نیز تخصصش را داریم.

ما چگونه

به استخدام تیم منابع انسانی

سازمان شما کمک می‌کنیم؟
1
نیازسنجی و جستجو
تاپلیکنت بر مبنای انجام یک تحلیل درست از نیاز مطرح شده، به صورت تخصصی اثربخش‌ترین و سریع‌ترین شیوه‌ی جستجوی افراد تیم منابع انسانی را به کار میگیرد.
2
مصاحبه، ارزیابی و انتخاب
دپارتمان تخصصی منابع انسانی تاپلیکنت پس از بررسی افراد با صلاحیت، اقدام به مصاحبه تخصصی کرده و بهترین گزینه را برای معرفی به شما پیشنهاد می‌کند.
3
آنبوردینگ
مسیر ما پس از استخدام تمام نمی‌شود. با توجه به تخصص ما در حوزه منابع انسانی، در آنبوردینگ اصولی، تسهیل فرایند تطبیق و برنامه محوری به شما کمک می‌کنیم.
تماس با مشاورین تاپلیکنت
فرم درخواست جذب سفارشی HR